• Ultrasonic liquid mixing equipment

    Ultradźwiękowy sprzęt do mieszania cieczy

    Mieszanie proszków z płynami jest częstym etapem formułowania różnych produktów, takich jak farba, tusz, szampon, napoje lub środki do polerowania. Poszczególne cząstki są utrzymywane razem przez siły przyciągania o różnym charakterze fizycznym i chemicznym, w tym siły van der Waalsa i napięcie powierzchniowe cieczy. Efekt ten jest silniejszy w przypadku cieczy o wyższej lepkości, takich jak polimery lub żywice. Siły przyciągania muszą zostać pokonane, aby zdeaglomerować i rozproszyć cząstki w li ...
  • Ultrasonic dispersion processor for nanoparticles

    Ultradźwiękowy procesor dyspersyjny dla nanocząstek

    W ostatnich latach nanomateriały były szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu do optymalizacji wydajności materiałów. Na przykład dodanie grafenu do baterii litowej może znacznie wydłużyć żywotność baterii, a dodanie tlenku krzemu do szkła może zwiększyć przezroczystość i twardość szkła. Aby uzyskać doskonałe nanocząsteczki, potrzebna jest skuteczna metoda, w której kawitacja ultradźwiękowa natychmiast tworzy niezliczone obszary wysokiego i niskiego ciśnienia w roztworze. Te h ...