• Ultrasonic pigments dispersion equipment

    Sprzęt do rozpraszania pigmentów ultradźwiękowych

    Pigmenty są rozpraszane w farbach, powłokach i tuszach w celu nadania koloru. Jednak większość związków metali w pigmentach, takich jak: TiO2, SiO2, ZrO2, ZnO, CeO2 to substancje nierozpuszczalne. Wymaga to skutecznych środków dyspersji, aby rozproszyć je w odpowiednim ośrodku. Technologia dyspersji ultradźwiękowej jest obecnie najlepszą metodą dyspersji. Kawitacja ultradźwiękowa wytwarza w cieczy niezliczone strefy wysokiego i niskiego ciśnienia. Te strefy wysokiego i niskiego ciśnienia nieustannie wpływają na ...