Fala ultradźwiękowa to rodzaj fali mechanicznej, której częstotliwość drgań jest wyższa niż fali dźwiękowej. Powstaje w wyniku drgań przetwornika pod wpływem wzbudzenia napięcia. Charakteryzuje się wysoką częstotliwością, krótką długością fali, małym zjawiskiem dyfrakcji, szczególnie dobrą kierunkowością i może być kierunkową propagacją promieni.

Dyspergowanie ultradźwiękoweprzyrząd to potężna metoda dyspergowania, która może być stosowana w testach laboratoryjnych i obróbce cieczy w małych partiach. Jest umieszczany bezpośrednio w polu ultradźwiękowym i naświetlany ultradźwiękami o dużej mocy.

Ultradźwiękowy przyrząd dyspergujący składa się z ultradźwiękowych części wibracyjnych, ultradźwiękowego zasilacza napędowego i czajnika reakcyjnego. Ultradźwiękowe komponenty wibracyjne obejmują głównie przetwornik ultradźwiękowy o dużej mocy, klakson i głowicę narzędziową (głowicę nadawczą), które służą do generowania drgań ultradźwiękowych i emitowania energii kinetycznej do cieczy.

Przetwornik przekształca wejściową energię elektryczną w energię mechaniczną, czyli falę ultradźwiękową. Jego przejawem jest to, że przetwornik porusza się w przód iw tył w kierunku wzdłużnym, a amplituda jest na ogół w granicach kilku mikronów. Taka amplituda gęstości mocy nie wystarczy do bezpośredniego wykorzystania.

Róg może wzmacniać amplitudę zgodnie z wymaganiami projektowymi, izolować roztwór reakcyjny i przetwornik oraz mocować cały ultradźwiękowy układ wibracyjny. Głowica narzędzia jest połączona z tubą, która przenosi drgania energii ultradźwiękowej na głowicę narzędzia, a następnie energia ultradźwiękowa jest przekazywana przez głowicę do cieczy reakcyjnej.

Środki ostrożności dotyczące stosowania ultradźwiękowego instrumentu dyspergującego:

1. Zbiornika na wodę nie można zelektryfikować i używać wielokrotnie przez ponad 1 godzinę bez dodania wystarczającej ilości wody.

2. Maszyna powinna być umieszczona w czystym, płaskim miejscu do użytkowania, skorupa nie powinna być spryskana płynem, jeśli w ogóle, należy ją wyczyścić w dowolnym momencie, aby uniknąć kolizji z twardymi przedmiotami.

3. Napięcie zasilania musi być zgodne z napięciem podanym na maszynie.

4. W trakcie pracy, jeśli chcesz przestać używać, naciśnij pojedynczy przełącznik kluczykowy.

Powyższe jest tym, co dziś przynosi Ci Xiaobian, mając nadzieję, że pomoże Ci lepiej korzystać z produktu.


Czas postu: Gru-17-2020